Prohlášení EHS

Environmental Protection (životní prostředí), Health (zdraví a sociální péče) a Safety (bezpečnost).

Begra se zavazuje neustále chránit životní prostředí, minimalizovat bezpečnostní rizika svých zaměstnanců, obchodních partnerů a prostředí a podporovat zdraví a sociální péči na pracovišti.

Vedení Begra usiluje o optimální pracovní podmínky pro své zaměstnance a taktéž pro smluvní zaměstnance. Řídíme se jednak našimi EHS směrnicemi, sociální odpovědností, zákony a předpisy a též potřebami našich zákazníků, mimo jiné vyjádřené v certifikačních normách.

Jsme přesvědčeni, že dobrá politika EHS může být pro naší společnost velmi prospěšná. Proto jsme se zavázali ke kontinuitivním a úsporným vylepšením, jako je minimalizace bezpečnostních rizik, prevence znečištění a úspora prostředků.

EHS CZ

Toho dosahujeme dodržováním následujících zásad

Ochrana životního prostředí a zdraví a bezpečnost zaměstnanců, obchodních partnerů a prostředí jsou důležitější než úspory nákladů, které vedou k nepřijatelným rizikům.

Zaměstnanci pracují v dobrém a bezpečném prostředí, se správnými stroji, nářadím a systémem, které minimalizují bezpečnostní rizika.

Vzdělávání a školení zaměstnanců za účelem dosažení minimalizace bezpečnostních rizik.

Stanovení a kontrola cílů, které snižují bezpečnostní rizika zaměstnanců a zatížení životního prostředí.

Stanovení a implementace procedur(y), abychom mohli vývoj našich cílů kontrolovat a reagovat na ně.

Tyto zásady slouží ke komunikaci s našimi zaměstnanci a napomáhají, aby se zavázali k naší politice a také slouží k tomu, abychom je informovali o vývoji našich cílů.

Politiku a cíle v oblasti EHS vedení Begra zakotvilo ve spolupráci s externí poradenskou agenturou v příručce KAM, v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001. KAM společnosti Begra je publikovaná na našich webových stránkách. Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 společnosti Begra  jsou k nahlédnutí u Begra.

Vedení Begra stanoví každým rokem cíle v oblasti EHS a ISO. Tyto cíle pravidelně sleduje koordinátor kvality ve spolupráci s externí poradenskou agenturou. Vývoj je monitorován prostřednictvím pravidelných auditů. Výkon je hodnocen na konci roku ještě předtím, než se stanoví nové cíle pro následující období.

- EHS International